Prisinformation

Jag fakturerar per timme och efter att uppdraget är slutfört. Vid längre uppdrag fakturerar jag per vecka.

Tjänsten Synundersökning är momsbefriad eftersom att det ingår i hälso- och sjukvårdstjänster.

Jag bokar resor och vid behov boende vid uppdrag utanför Stockholmsområdet och lägger kostnaden på fakturan.

Vid uppdrag i Stockholmsområdet utgår ingen resekostnad.

  • Stockholm: prisnivå 1
  • Mälardalen: prisnivå 2
  • Övriga Sverige: prisnivå 3

Försäkring

Jag har tecknat patientförsäkring och ansvarsförsäkring.